Thay màn hình iPhome 7

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Linh kiện apple
 • Mô tả ngắn: màn hình hiển thị

Thay vỏ iPhone 7plus

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Linh kiện apple
 • Mô tả ngắn: vỏ, lưng sau.

Thay angten wifi iphone 5

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Linh kiện apple
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thay Angten wifi iphone 6

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Linh kiện apple
 • Mô tả ngắn: bắt sóng wifi

Thay angten wifi iPhone 6plus

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Linh kiện apple
 • Mô tả ngắn: Tiếp xúc wifi