Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Bắc Hội mobile

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Bắc Hội Mobile cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin khuyến mãi.

Khi nào thông tin được thu thập?

Bắc Hội Mobile thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên và Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. 

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Bắc Hội mobile có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Liên hệ với khách hàng khi khách có nhu cầu mua sản phẩm.
  • Quảng cáo những sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu tìm hiểu.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Bắc Hội Mobile sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

Các bên thứ ba

Bắc Hội Mobile không bán, trao đổi hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

0
Bắc Hội Mobile back to top